Teenused ja hinnad

Hinnad on kokkuleppel ning sõltuvad iga kliendi vajadustest. Oleme spetsialiseerunud eelkõige eramute ja ridaelamute elektriprojektide koostamisele, kuid küsi julgelt pakkumist ka teistele objektidele.

Eelprojektid

 • Eramu kuni 200 m² elektripaigaldise eelprojekti koostamine alates 200€.
 • Eramu üle 200 m²  elektripaigaldise eelprojekti koostamise hind kokkuleppel.

Põhiprojektid:

 • Eramu kuni 200 m² elektripaigaldise põhiprojekti koostamine alates 600€ (korruseplaanidel toitegrupid välja joonistatud).
 • Eramu üle 200 m² elektripaigaldise põhiprojekti koostamise hind kokkuleppel.

Tööprojektid

 • Eramu elektripaigaldise tööprojekti koostamine – hind kokkuleppel.

Teostusjoonised

 • Eramu kuni 200 m² elektripaigaldise teostusjooniste koostamine alates 250€.
 • Eramu üle 200 m² elektripaigaldise teostusjooniste koostamise – hind kokkuleppel.

Teenused

 • Alusplaanide joonestamine .dwg formaati fotode või PDF failide järgi hind 2 €/m².
 • Nõrkvoolusüsteemide projekteerimine – hind kokkuleppel.
 • Projekteerimistööd 30 €/h.

Mida teenus sisaldab?

Eelprojekt sisaldab kõiki vajalikke ja seadusega nõutud dokumente:

 • Tiitelleht
 • Seletuskiri
 • Asendiplaan

Põhiprojekt sisaldab kõiki vajalikke ja seadusega nõutud dokumente:

 • Tiitelleht
 • Sisukord
 • Seletuskiri
 • Asendiplaan
 • Elektripaigaldise plaanid (pistikupesad, valgustid, jõuseadmete asukohad jne)
 • Elektrijaotuskeskuse joonised
 • Magistraalliinide skeem
 • Potensiaaliühtlustuse skeem
 • Maanduspaigaldise plaan
 • Materjalide spetsifikatsioonid (konkreetseid seadmeid välja valitud ei ole)

Tööprojekt sisaldab kõiki vajalikke ja seadusega nõutud dokumente:

 • Tiitelleht
 • Sisukord
 • Seletuskiri
 • Asendiplaan
 • Elektripaigaldise plaanid (pistikupesad, valgustid, jõuseadmete asukohad jne, toite grupid välja joonistatud)
 • Elektrijaotuskeskuse joonised, kilpide sekundaarskeemid
 • Magistraalliinide skeem
 • Potensiaaliühtlustuse skeem
 • Maanduspaigaldise plaan
 • Materjalide spetsifikatsioonid (konkreetsed seadmed välja valitud)
 • Vajadusel valgusarvutused

Teostusjoonised sisaldavad kõiki vajalikke ja seadusega nõutud dokumente:

 • Elektripaigaldise plaanid (pistikupesade, lülitite, valgustite, jõuseadmete asukohad jne, toitegrupid välja joonistatud)
 • Elektrijaotuskeskuse joonised, kilpide sekundaarskeemid

NB! Hind eeldab, et eramu alusplaanid .dwg formaadis on olemas ning dokumentide vahetus ja info tellijalt on digitaalne.

Elektriprojekti tellimiseks võta ühendust info@teostusprojekt.ee

Tehtud tööd:

Scroll to Top