Kes me oleme ja millega tegeleme?

Teostusprojekt OÜ peamine tegevusala on korterite, eramajade, ridaelamute ja büroopindade elektriprojektide ning teostusjooniste koostamine. Oleme tegevad alates 2016. aastast, teostanud üle 1000 projekti ja teostusjoonise ning spetsialiseerunud eelkõige kuni 200 A peakaitsmete projekteerimistöödele. Pakume kvaliteetseid ja professionaalseid lahendusi, tagades sealjuures ohutu ja efektiivse elektrisüsteemi.

Meie meeskond on teie usaldusväärne partner, kes läheneb igale projektile individuaalselt suutes pakkuda mitmekülgseid ja kvaliteetseid elektriprojekte.

Teostusprojekt OÜ – teie usaldusväärne valik elektrilahenduste loomisel!

 

Eramajade ja ridaelamute elektriprojektid 

Elektriprojekti staadiumid ja nõuded:

 • Ehitusloa taotlemiseks on vaja esitada kohalikule omavalitsusele elektripaigaldise eelprojekt.
 • Ehitushanke ja hinnapakkumiste läbiviimiseks on vaja elektripaigaldise põhiprojekti. Põhiprojektiga pannakse paika põhilised plaanilahendused ja tehnilised arvutused.
 • Ehitustööde läbiviimiseks on vaja täiendada põhiprojekti jooniseid ning koostada tööprojekt.
 • Kasutusloa jaoks on vaja tellida elektripaigaldise audit. Auditi lähteandmeks on elektripaigaldise teostusjoonised.

Protsess:

 • Elektripaigaldise projekteerimise aluseks on kliendi poolt saadetud joonised pistikupesade, lülitite, valgustite ja jõuseadmete asukohtadega.
 • Seadmete asukohaplaanide puudumisel võime pakkuda ka seadmete paigutust ja kliendiga koostöös neid täiendada.
 • Tööde valmimise tähtaeg on üldjuhul kahe nädala jooksul peale projekteerimiseks vajaliku info laekumist.

Vajalikud dokumendid elektriprojekti koostamiseks:

 • Elektrilevi OÜ või Imatra AS tehnilised tingimused (võime ka ise tellida).
 • Maja alusplaanid .dwg formaadis (saab arhitekti käest).
 • Maja asendiplaan tehnovõrkudega (saab arhitekti käest).
 • Olemasolul pistikupesade, valgustite, lülitite ja jõuseadmete asukohtade plaan.

Projekteerimisel kasutatud standardite ja ehitusnormide loetelu:

Elektripaigaldis:

 • EVS-HD 60364-5-51:2009 „Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Üldjuhised“
 • EVS-HD 60364-1:2008 „Põhialused, üldiseloomustus, määratlused“
 • EVS-HD 60364-1 4-41; -4-42; -4-43; -5-54; -6
 • EVS-EN 60529:2019 „Ümbristega tagatavad kaitseastmed (IP-kood)”
 • EVS-EN  61140:2016 „Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele.“
 • EVS-HD 60364-7-701:2007 „Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Vanne ja dušše sisaldavad ruumid“
 • EVS-EN 50085-2 „Elektripaigaldiste kaablirennid ja kaablitorud“

Üldstandardid ja määrused:

Tuleohutus:

Kvaliteet:

 • Tehnosüsteemide RYL 2002 II osa.

Telli elektriprojekt siit

Scroll to Top