ERAMAJADE ELEKTRIPROJEKTID

Eramajade elektrisüsteemide projekteerimine

Protsess

Vajalikud dokumendid projekti koostamiseks:

TEENUSED

Põhiprojektid

Teostusjoonised

Tööprojektid


Teenused:

Mida TEENUSE HIND sisaldab?

Põhiprojekt sisaldab kõiki vajalikke ja seadusega nõutud dokumente:


Tööprojekt sisaldab kõiki vajalikke ja seadusega nõutud dokumente:

Teostusjoonised sisaldavad kõiki vajalikke ja seadusega nõutud dokumente:


Hind eeldab, et eramu alusplaanid .dwg formaadis on olemas ning dokumentide vahetus ja info tellijalt on digitaalne. 
Kõik hinnad sisaldavad KM.

Elektriprojekti tellimiseks võta ühendust info@teostusprojekt.ee  

Projekteerimisel kasutatud standardite ja ehitusnormide loetelu:

Elektripaigaldis:

Üldstandardid:

Tuleohutus:


Kvaliteet:tehtud tööd

Jõupaigaldise plaan

1. korrus

Jõupaigaldise plaan

2. korrus

Kilbiskeem

Nõrkvoolupaigaldsie plaan

1. korrus

Nõrkvoolupaigaldise plaan

2. korrus

Maanduspaigaldise plaan

Valguspaigaldise plaan 

1.  korrus

Valguspaigaldise plaan 

2. korrus

Magistraalskeem

Asendiplaan

Potensiaaliühtlustuse skeem

Päikseelektrijaama strukstuurskeem