Kuidas tellida elektriprojekt või teostusjoonised:

Protsess:

 1. Teie käest vajame ehitise alusplaane koos nägemusega (soovituslik), millist elektrisüsteemi soovite ja mis objektiga on tegu: korter, eramu, ridaelamu, büroopind…
 2. Millises staadiumis projekti soovite (eel-, põhi-, tööprojekt või teostusjoonised).
 3. Teostusjooniste korral ootame mustandeid, kus kujutatakse selgelt seadmete asukohti ja gruppe. Lisaks on vaja kilbist skeemi, mis selgitab iga grupi funktsiooni. Soovitame kilbist kaasa panna ka fotod, et saaksime sellest täieliku ülevaate.
 4. Kogu vajaliku info saate saata e-posti aadressile info@teostusprojekt.ee. Meie spetsialist vaatab need seejärel üle ja koostab kiire hinnapakkumise.
 5. Kinnitatud hinnapakkumise korral valmivad tööd üldjuhul kahe nädala jooksul pärast vajaliku projekteerimisinfo laekumist.
Kuidas tellida elektriprojekti või teostusjooniseid?

Vajalikud dokumendid elektriprojekti koostamiseks

 •  Elektrilevi OÜ või Imatra AS tehnilised tingimused (saame neid ka ise tellida).
 •  Alusplaanid .dwg formaadis (saab arhitekti käest).
 •  Asendiplaan tehnovõrkudega (saab arhitekti käest).
 •  Olemasolul pistikupesade, valgustite, lülitite ja jõuseadmete asukohtade plaan. Seadmete asukohaplaanide puudumisel võime pakkuda ka seadmete paigutust ja kliendiga koostöös neid täiendada.
 •  Suuremate tarbjate võimsused (soojuspump, boiler, keris, vent. seade, elektriauto laadija jne).
 •  Mida rohkem infot jagate, seda paremini saame kohandada projekti vastavalt teie individuaalsetele vajadustele.

Elektriprojekti staadiumid

 • Eelprojekt: Ehitusloa taotlemiseks on vaja esitada kohalikule omavalitsusele elektripaigaldise eelprojekt.
 • Põhiprojekt: Ehitushanke ja hinnapakkumiste läbiviimiseks on vaja elektripaigaldise põhiprojekti. Põhiprojektiga pannakse paika põhilised plaanilahendused ja tehnilised arvutused.
 • Tööprojekt: Ehitustööde läbiviimiseks on vaja täiendada põhiprojekti jooniseid ning koostada tööprojekt.
 •  Teostusjoonised: Kasutusloa jaoks on vaja tellida elektripaigaldise audit. Auditi lähteandmeks on elektripaigaldise teostusjoonised.

Scroll to Top